23 października 2015

XVII Konferencja „Mechanika w Lotnictwie”

W dniach 30 maja - 2 czerwca 2016 r. odbędzie się XVII Konferencja " Mechanika w Lotnictwie". Miejsce to: Kazimierz Dolny, Dom Architekta SARP, Rynek 20 

 

Ważne terminy 28 lutego 2016 r. – przesłanie karty zgłoszenia 31 marca 2016 r. – przesłanie pocztą elektroniczną streszczeń referatów o objętości do 2 str. A4 w języku polskim według dołączonych wskazówek

Opłata konferencyjna 

Opłata pełna - Opłata zniżkowa (członek PTMTS, student, doktorant) 

Otrzymana przed 31 III 2016 r. 1650 zł - 1350 zł 

Otrzymana po 31 III 2016 r. 1750 zł - 1450 zł 

Opłata obejmuje Zakwaterowanie, wyżywienie, materiały konferencyjne, streszczenia, wydawnictwo książkowe oraz udział w imprezach towarzyszących (pokoje 1-osobowe w miarę możliwości: dopłata 100,00 zł za każdą noc). 

Więcej informacji w komunikacie 1